11 காட்சிகள்
Génial!

Génial!

11 காட்சிகள்
Two teams composed of a known personality and a contestant chosen from the public battle to guess the outcomes of astonishing scientific experiments.

வகை: ,

நடிகர்கள்: ,

குழு:

நாடு:

ஸ்டுடியோ:

இயக்க நேரம்: 23:14 நிமிடங்கள்

தரம்: HD

முதல் விமான தேதி: Sep 09, 2010

கடைசி விமான தேதி: Dec 02, 2021

அத்தியாயம்: 596 அத்தியாயம்

பருவம்: 12 பருவம்

IMDb: 8.7

முக்கிய சொல்: